Voornaam wijzigen

In sommige situaties kan het voorkomen dat een andere voornaam wenselijk is. In dat geval heeft u de mogelijkheid een voornaam te wijzigen of een tweede naam toe te voegen of juist te schrappen.

Ik wil mijn voornaam laten wijzigen

U wilt weer trots door het leven met een voornaam die bij u past. Bekijk hieronder hoe het proces eruit ziet en wat erbij komt kijken. Simmelink Advocatuur biedt u graag professionele ondersteuning tijdens dit proces.

Procedure voornaamswijziging

Het proces van de voornaamswijziging bestaat uit zes stappen waarbij de hulp van een advocaat is vereist.

Voorwaarden voornaamswijziging

Er moet een voldoende zwaarwichtig belang zijn. Het is ook niet toegestaan om de naam te wijzigen naar een  ongepaste naam.

Kosten voornaamswijziging

Heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand? Dan kunnen wij de wijziging aanvragen voor € 221,- inclusief BTW en rechtbankkosten.

Ontevreden over uw voornaam?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw voornaam wilt wijzigen. Met een persoonlijke aanpak helpen we u met de wijziging. Gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring en veel expertise weten we wat we doen. Hierdoor kunnen we de beste hulp voor een concurrerend tarief aanbieden.

Neem vrijblijvend contact met ons op of bel 030 – 30 787 32 om uw voornaamswijziging voor te leggen. Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn. Samen werken we met een plan naar uw wens.

Wij zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk van de naam gebruik kunt maken die voor u goed voelt. Een nieuwe voornaam, een nieuwe start!

Voorbeelden van redenen om uw voornaam te wijzigen

  • Uw voornaam brengt nare herinneringen naar boven uit het verleden;
  • Uw voornaam was in uw geboorteland een normale naam, maar past in Nederland niet;
  • Na een geslachtsverandering is het nu tijd om uw voornaam te wijzigen;
  • U verwacht dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn naam gepest gaat worden;
  • Bij de aangifte van de geboorte is de voornaam verkeerd doorgegeven of verkeerd in de geboorteakte gespeld;
  • Een voornaam past niet meer bij een (ander) geloof dat u inmiddels heeft.
Internationaal recht. Advocates bestuderen een zaak

Hoe ziet de procedure van een voornaamswijziging eruit?

De procedure voor het wijzigen van een voornaam bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

1. Intake of informatiegesprek
2. Opstellen verzoekschrift
3. Concept verzoekschrift
4. Verzoekschrift naar Rechtbank sturen
5. Beoordeling door Rechtbank
6. Wijzigingsverzoek afgerond
1. Intake of informatiegesprek

Voor de wijziging van een voornaam kunnen we alle communicatie via telefoon, email of Skype doen; we hebben het gehele proces gedigitaliseerd. Als u toch liever langskomt, dan kan dat uiteraard ook. In het intakegesprek bespreken we de aanleiding voor het willen wijzigen van uw voornaam.

2. Opstellen verzoekschrift

Simmelink Advocatuur stelt een verzoekschrift op met de onderbouwing voor uw gewenste wijziging. Dit kan zijn een wijziging van uw voornaam, een aanvulling op uw voornaam of het schrappen van een voornaam.

3. Concept verzoekschrift

Het verzoekschrift wordt in concept aan u toegestuurd voor eventuele aanvullingen of wijzigingen van uw kant. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven. Tenslotte dient u te controleren of alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

4. Verzoekschrift naar Rechtbank sturen

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank in de regio van uw woonplaats. Hierbij dient te worden gevoegd een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal deze, in veel van de gevallen, eerst moeten worden ingeschreven bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag.

5. Beoordeling door Rechtbank

De rechtbank beoordeelt het verzoek of de gevraagde wijziging aan de voorwaarden voldoet en of er deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt. In vrijwel alle gevallen volgt er, zonder een zitting, een schriftelijke uitspraak over het verzoek. U ontvangt van Simmelink Advocatuur de uitspraak per email of per post. Hiermee is de uitspraak nog niet officieel.

6. Wijzigingsverzoek afgerond

Na drie maanden stuurt de rechtbank de uitspraak naar de betreffende gemeente om de wijziging door te voeren in de registers. Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht. Vanaf dat moment is de wijziging bij de gemeente geregistreerd. De gemeente stuurt een bevestiging hiervan door naar de advocaat. In sommige gevallen wordt het rechtstreeks naar de persoon die het betreft gestuurd.

Voorwaarden voornaamswijziging

Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen. Het betekent dat een ouder, die het gezag heeft, ook een verzoek tot wijziging van een voornaam van een kind kan indienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen.

  1. Voor een voornaamswijziging dient er allereerst een voldoende zwaarwichtig belang te zijn. Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is.
  2. De nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of geslachtsnaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn. Zo kan iemand wel de voornaam Mensje dragen. De voornaam Vrouw is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.
Voornaam wijzigen bij Simmelink Advocatuur
Stapel met muntjes - Kosten naamwijziging Simmelink Advocatuur

Wat zijn de kosten van een voornaamswijziging?

Voor de gehele procedure voor het wijzigen van de voornaam hanteren we een vast tarief. U weet hierdoor altijd precies wat u betaalt.

Indien de situatie het toelaat, biedt Simmelink Advocatuur het traject voor Voornaam wijzigen volledig online aan. Het hangt samen met de complexiteit van het vraagstuk, maar daarover adviseren we graag. Indien het mogelijk is kunt u met een online-pakket het volledige traject doorlopen. Dit maakt het gemakkelijk en efficiënt.

In het geval uw aanvraag in aanmerking kan komen voor een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, kunnen we een naamswijziging voor een sterk gereduceerd tarief aanbieden van € 221,- inclusief BTW en rechtbankkosten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag met een andere voornaam door het leven? Neem vrijblijvend contact op en we helpen u graag verder.

Menu