Scheiden of partnerschap beëindigen

U wilt uit elkaar of scheiden: hoe regelen we de echtscheiding? Wat moet er voor de kinderen geregeld worden? Wat gebeurt er met mijn vermogen of mijn eigen zaak? Hoe zit het met mijn opgebouwde pensioen? Klopt de hoogte van de partner- en kinderalimentatie nog wel? Hoe verander ik de omgang met de kinderen?

Een echtscheiding laten voltrekken

Bekijk welke mogelijkheden er zijn en hoe dit in zijn werk gaat. Simmelink Advocatuur biedt u graag professionele ondersteuning tijdens dit proces.

Scheiden bij Simmelink

Als u gaat scheiden, het geregistreerd partnerschap of het samenlevingscontract wil beëindigen, komt er veel op u af.

Het scheidingstraject

Het gehele scheidingstraject bestaat uit zes stappen. Wij zorgen ervoor dat het ordelijk en effectief verloopt.

Veelgestelde vragen

Van partneralimentatie tot ouderschapsplannen. Bij Simmelink Advocatuur beantwoorden wij uw vragen.

Scheiden met Simmelink Advocatuur

Om snel weer vooruit te kunnen is het goed om de scheiding te regelen met de nodige zekerheden, zodat u weet waar u aan toe bent. We streven ernaar dat de echtscheiding constructief en ordelijk verloopt.

Dit is de beste optie als er geen grote conflicten tussen de (ex-)partners spelen, we noemen dit ook wel het gemeenschappelijk verzoek. Is er sprake van een conflictsituatie, dan is het nodig dat u beiden een eigen advocaat inschakelt. Dit wordt aangeduid als een eenzijdig verzoek. Ook als er sprake is van een scheiding in goed overleg, maar waarbij complexe juridische zaken spelen zoals een eigen zaak, dan is het verstandig dat u zich door een advocaat laat bijstaan.

In het eerste kennismakingsgesprek geven we u direct duidelijkheid en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke situatie en belangen staan centraal, we zien uw situatie niet als de zoveelste zaak. Afhankelijk van uw situatie kiezen we de beste aanpak. Gedurende de gehele scheiding wordt u door uw eigen advocaat bijgestaan, zodat u verzekerd bent van een betrokken  advocaat die op de hoogte is van de details en kan daardoor maatwerk leveren.

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of bent u in het buitenland getrouwd, dan is er mogelijk sprake van een internationale scheiding.

Internationaal recht. Advocates bestuderen een zaak

Hoe ziet het traject om te scheiden eruit?

Wij zorgen ervoor dat de scheiding constructief en ordelijk verloopt. Het gehele traject bestaat uit de volgende zes stappen:

1. Het informatiegesprek met Simmelink Advocatuur
2. Keuze voor gemeenschappelijk verzoek of het eenzijdig verzoek
3. Opstellen van het ouderschapsplan
4. Opstellen van een echtscheidingsconvenant
5. Inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand
6. Scheiding is officieel
1. Het informatiegesprek met Simmelink Advocatuur

We bespreken uw situatie, hoe het proces om te scheiden eruit kan zien en wat de te verwachten kosten zijn.

2. Keuze voor gemeenschappelijk verzoek of het eenzijdig verzoek

Het Gemeenschappelijk of Eenzijdig verzoek is een wereld van verschil:

 • Gemeenschappelijk verzoek: het stappenplan
  U komt er samen uit door afspraken met elkaar te maken
  Door er samen uit te komen hoeft u niet naar een mondelinge behandeling bij de rechtbank.
 • Conflictsituatie: eenzijdig verzoek: het stappenplan
  U kunt er samen niet goed uitkomen. In  dit geval kiest u elk een eigen advocaat die op uw initiatief een echtscheiding aanvraagt. Dat betekent echt niet dat u per definitie in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert u in de scheidingsprocedure, kiest de best-passende strategie uit en helpt u waar mogelijk te blijven overleggen met uw toekomstige ex-partner en zijn of haar advocaat.
  Dit laat echter onverlet dat tijdens een procedure bij de rechtbank de mogelijkheid in bijna alle gevallen open wordt gehouden om te bezien of er alsnog samen afspraken gemaakt kunnen worden; zeker als er minderjarige kinderen in het spel zijn.
3. Opstellen van het ouderschapsplan

Kinderen zijn gebaat bij goede afspraken over de wijze waarop u de zorg verdeelt als zij onder de 18 jaar oud zijn. Het gezag, de omgangsregelingkinderalimentatie en informatie- en consultatieregeling legt u vast in het ouderschapsplan.

4. Opstellen van een echtscheidingsconvenant

Indien mogelijk kunt met elkaar in overleg treden over de zaken die naast de echtscheiding en een eventueel ouderschapsplan geregeld moeten worden. Dit betreft veelal het verdelen van het vermogen, het eventueel berekenen van de partneralimentatie en het verdelen van de pensioenrechten. Deze onderwerpen legt u vast in het echtscheidingsconvenant.

5. Inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, met als bijlagen een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan,  worden naar de Rechtbank gestuurd. De echtscheiding is pas definitief geregeld als de echtscheiding is ingeschreven in de register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u indertijd getrouwd bent.

6. Scheiding is officieel

Met deze laatste stap is de scheiding of de beeindiging van uw geregistreerd partnerschap afgerond.

Veelgestelde vragen

Waarom bij Simmelink uit Maarssen scheiden?
Waarom heb ik bij een scheiding of bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen een advocaat nodig?
Hoe ziet het stappenplan van een gemeenschappelijk verzoek tot een echtscheiding eruit?
Conflictsituatie: eenzijdige verzoek tot een echtscheiding
Hoe beëindig ik een geregistreerd partnerschap?
Hoe kan ik een samenlevingscontract ontbinden?
Wat is partneralimentatie nu precies en hoe wordt het berekend?
Wat is het ouderschapsplan nu precies en hoe wordt het vastgesteld?
Wat is de omgangsregeling nu precies en hoe wordt het vastgesteld?
Waarom bij Simmelink uit Maarssen scheiden?
 • U betaalt alleen voor wat nodig is
 • We begeleiden u bij het gehele traject
 • In het eerste geheel vrijblijvende informatiegesprek krijgt u helder inzicht in de kosten en de aanpak. Er zijn al genoeg onzekerheden.
 • Bij gemeenschappelijke verzoeken hebben we een voordelige aanpak die een vlotte afhandeling van de scheiding mogelijk maakt
 • Bij eenzijdige echtscheidingsverzoeken staan we u effectief bij als u er samen niet meer uitkomt of als u tijdens de echtscheiding graag door een advocaat wordt bijgestaan
Waarom heb ik bij een scheiding of bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen een advocaat nodig?
 • Voor het aanvragen van een echtscheiding heeft u een advocaat nodig. Een verzoek tot echtscheiding door de rechtbank wordt behandeld. U kunt enkel verweer voeren indienen als u een advocaat heeft die u in de procedure bij staat.
 • Ook voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen heeft u om dezelfde reden een advocaat nodig. Ook deze procedure loopt bij de rechtbank.
Hoe ziet het stappenplan van een gemeenschappelijk verzoek tot een echtscheiding eruit?

De stappen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding die we in de praktijk in 80% van situatie tegenkomen zijn:

 1. Eerste gesprek tussen u en Simmelink Advocatuur
  In dit gesprek bespreken we uw situatie, het doel dat we willen behalen en prijsafspraken.
 2. Van Simmelink ontvangt u Opdrachtbevestiging
 3. U verzamelt alle benodigde gegevens
 4. Simmelink stelt het convenant en het ouderschapsplan op
 5. U bent het met elkaar eens over het huis, het geld, de kinderen en de verdeling van al het andere dat u (samen) heeft opgebouwd.
 6. De rechtbank verwerkt de echtscheiding
 7. Wij versturen alle stukken – samen met uw gemeenschappelijke verzoekschrift tot echtscheiding – naar de rechtbank met het verzoek de echtscheiding goed te uit te spreken. Omdat u er samen uit bent gekomen hoeft u niet naar een zitting de Rechtbank om de scheiding. In vrijwel alle gevallen wordt deze schriftelijk afgehandeld.
Conflictsituatie: eenzijdige verzoek tot een echtscheiding

De stappen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding die we in de praktijk in 80% van situatie tegenkomen zijn:

 1. Eerste gesprek tussen u en Simmelink Advocatuur
  In dit gesprek bespreken we uw situatie, het doel dat we willen behalen en prijsafspraken.
 2. U ontvangt een Opdrachtbevestiging waarin de verwachtingen over en weer precies zijn beschreven
 3. Wij stellen een verzoek tot echtscheiding op
 4. Indien er door de andere partij al een echtscheidingsverzoek is ingediend, wordt er een verweerschrift opgesteld.
 5. Na uw akkoord dienen we een Verzoek tot echtscheiding of een Verweerschrift in bij de Rechtbank.
 6. De advocaat van de tegenpartij reageert hierop met een Verweerschrift. Of andersom, als uw toekomstige ex-partner een eenzijdig verzoek indient.
 7. Als u er in de lopende procedure niet samen uit komt dan volgt een zitting bij de rechtbank, waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
 8. Na deze zitting volgt na ongeveer vier weken de uitspraak van de rechter.
 9. Tenslotte kan de Akte van berusting worden getekend. Indien u deze niet allebei tekent, dan zal de termijn 3 maanden moeten worden afgewacht voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente. Vanaf dat moment is de echtscheiding officieel.

De bovenstaande procedure geldt ook voor mensen met een geregistreerd partnerschap met kinderen die hun partnerschap willen beëindigen.

Hoe beëindig ik een geregistreerd partnerschap?

De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen is gelijk aan de stappen van een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek tot een echtscheiding.

 • Een geregistreerd partnerschap is grotendeels gelijkgesteld aan een huwelijk.
 • Als een van de partners het geregistreerd partnerschap wil beëindigen of er zijn kinderen, dan moet de rechter het partnerschap ontbinden. Daarnaast moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Eigenlijk is dit dezelfde procedure als bij een echtscheiding.
 • Bent u het met elkaar eens dan kunt met elkaar in overleg treden over de zaken die naast de echtscheiding en een eventueel ouderschapsplan geregeld moeten worden. Dit betreft veelal het verdelen van het vermogen, het eventueel berekenen van de partneralimentatie en het verdelen van de pensioenrechten. Deze onderwerpen legt u vast in het echtscheidingsconvenant.
 • Het belangrijkste verschil met het huwelijk is dat de geregistreerde partners zonder kinderen het partnerschap niet via de rechter behoeven te beëindigen. Dit kan ook middels een beëindigingsovereenkomst.
Hoe kan ik een samenlevingscontract ontbinden?
 • Als ongehuwde samenwonenden een samenlevingscontract hebben, dan dient deze te worden ontbonden. De wijze waarop dit moet plaatsvinden is opgenomen in samenlevingsovereenkomst zelf.
 • Als u er samen niet uitkomt, is het noodzakelijk om een procedure bij de rechtbank te starten waarvoor u een advocaat nodig heeft.
 • Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren.
  In het geval dat de moeder niet wil meewerken, dan kan de man de erkenning en/of het gezamenlijk gezag aan de rechter vragen. Hiervoor is een advocaat nodig.
 • Voor ouders met een gezamenlijk gezag over de minderjarige kinderen is er ook de wettelijke plicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Als u samen tot afspraken komt dan is er geen procedure bij de Rechtbank nodig om de rechter een besluit te laten nemen. Het ouderschapsplan hoeft enkel te zijn ondertekend door u beiden.
 • Maakt u echter geen afspraken over de kinderen en is er geen ondertekend ouderschapsplan, dan dient u deze alsnog op te stellen als u kwesties omtrent de minderjarige kinderen heeft waar u samen niet uit komt; zoals een contactregeling, erkenning, gezag of kinderalimentatie.
Wat is partneralimentatie nu precies en hoe wordt het berekend?

Partneralimentatie is de plicht van de ex-partner om bij te dragen in de kosten als u niet meer voldoende inkomsten heeft. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). Een van de relevante factoren voor het bepalen van de behoefte is het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie en wat degene na het eindigen van de relatie nog van de ander nodig heeft om het maandelijks financieel te redden.

Wanneer is partneralimentatie aan de orde?

De verplichting om partneralimentatie te betalen ontstaat in de volgende gevallen:

 • Bij een scheiding tussen gehuwde mensen
 • beëindiging van een geregistreerd partnerschap
Wat is het ouderschapsplan nu precies en hoe wordt het vastgesteld?

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap eindigt dan bent u volgens de wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden tenminste de omgangsregeling en de kinderalimentatie opgenomen.In de omgangsregeling maakt u afspraken over:

 • De wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld.
 • De hoofd hoofdverblijfplaats van de kinderen
 • Op welke dagen verblijven de kinderen bij welke ouder
 • De afspraak te maken om elkaar te informeren en raadplegen bij belangrijke beslissingen zoals schoolkeuze of verhuizing
 • De kinderalimentatie

U heeft ook de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen als u het gemeenschappelijk gezag over minderjarige kinderen heeft.

Wat is de omgangsregeling nu precies en hoe wordt het vastgesteld?

Na een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om een omgangsregeling op te stellen over de verdeling van de zorg over de kinderen.  Een omgangsregeling kan tussen de ouders en het kind worden opgesteld maar ook voor de grootouders of de niet-biologische ouder.

Ouder en kind

Er zijn verschillende vormen van omgang mogelijk, zoals een weekendregeling waarbij de kinderen bij de ene ouder zijn gedurende de doordeweekse dagen en in de weekend bij de andere ouder zijn. Ook een ruimere regeling is mogelijk waarbij de kinderen bijvoorbeeld naast het weekend een dag of dagdeel extra bij de andere ouder zijn. Ook is een co-ouderschapsregeling mogelijk, waarbij de ouders waarbij de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Deze laatste regeling behoort alleen tot de mogelijkheden als u als ouders een goede verstandhouding met elkaar heeft.

Komt u samen niet tot afspraken, dan dient u bij de rechtbank een verzoek voor een omgangsregeling of een wijziging hiervan in. Een spoedvoorziening, waarbij er op de kortst mogelijk termijn een zitting en beslissing van de rechtbank komt, is mogelijk als u helemaal geen omgang heeft of er zijn juist omstandigheden zijn waardoor de omgang met de andere ouder per direct moet worden beëindigd.

Niet-ouder en kind

Ook voor een opa en oma of een niet biologisch “vader” biedt de wet de mogelijkheid om aan de rechter om omgang te vragen met een minderjarig kind, als de ouder(s) hieraan niet willen meewerken. Van belang is in dat geval dat deze persoon in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Zit u in een situatie waarbij u graag bijstand van een ervaren advocaat wilt? Neem dan contact op en we helpen u graag verder.

Menu