Overeenkomstig het model ‘Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie’ van de Nederlandse
Orde van Advocaten, behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, maakt Simmelink Advocatuur
bekend dat:

 • mr. C. (Carla) Simmelink in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende
  rechtsgebieden heeft geregistreerd:

  • Jeugdrecht
   Internationale kinderontvoering
   Jeugdrecht – algemeen
   UHP – bijstand aan jeugdigen
  • Personen-, familie-, erfrecht
   Beëindiging geregistreerd partnerschap
   Beëindiging samenwonen
   Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
   Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
   Familierecht – algemeen
   Familiezaken met internationale aspecten
   GBA/BRP-zaken
   Handelingsbekwaamheid
   OTS/UHP
   Personenrecht – algemeen
   Vaderschap en erkenning
   Wettelijke vertegenwoordiging
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht 
   BOPZ-zaken
   Psychiatrisch patiëntenrecht – algemeen

De registratie verplicht de advocaten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Menu