Erfenis afwikkelen

Ik ben onterfd; wat zijn mijn rechten? Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen? De executeur testamentair wil geen inzage verstrekken in de financiële stukken; hoe kan ik dit achterhalen? Deze en tal van andere vragen helpt Simmelink Advocatuur beantwoorden.

Erfenis afwikkelen bij Simmelink Advocatuur

Persoonlijk advies aangaande erfrecht

In de praktijk komt het vaak voor dat de erflater geen testament heeft gemaakt. Hoe wordt in deze situatie de nalatenschap afgehandeld? Er zijn veel vragen over de rechten van erfgenamen en niet-erfgenamen bij een erfenis.

Het testament

Met een testament kan de afwikkeling van de erfenis op een specifieke wijze worden ingevuld om te voorkomen dat de wettelijke verdeling van toepassing is.

De erfenis

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een dergelijk besluit kan pas worden genomen op het moment dat de erfenis openvalt.

Onterven en legitieme portie

Met een testament is het mogelijk om de partner, kinderen of andere erfgenamen via een testament te onterven. Een erfgenaam kan altijd aanspraak maken op de legitieme portie.

Erfenis juist afwikkelen

Er is een dierbare overleden. Er is sprake van van rouw en verdriet, maar als nabestaande moet u ook veel regelen en besluiten over de afwikkeling van de erfenis. Bij de afwikkeling komt het regelmatig voor dat er spanning binnen de familie ontstaat, veelal door een gebrek aan communicatie en informatie over erfrecht. Nieuwe partners, stiefouders, stiefkinderen, halfbroers en –zussen maken het er niet makkelijker op. U wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.

In de praktijk komt het vaak voor dat de erflater geen testament heeft gemaakt. Hoe wordt in deze situatie de nalatenschap afgehandeld? Er zijn veel vragen over de rechten van erfgenamen en niet-erfgenamen bij een erfenis. Bij onduidelijkheden kunnen er al vrij snel zakelijke conflicten en spanningen binnen de familie ontstaan. Dit willen we uiteraard voorkomen.

Het persoonlijke en emotionele aspect is naast de financiële aspecten een belangrijk aandachtspunt. Om goed met de situatie, onduidelijkheden en belangen om te gaan kan Simmelink Advocatuur beschikken over de noodzakelijke vakkennis om verdere escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

We kunnen u begeleiden bij:

  • Advies over het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap;
  • Maken van boedelbeschrijvingen;
  • Voeren van procedures over de legitieme portie en legaten;
  • Uitleg van het testament.

Het testament voor het verdelen van de nalatenschap

Bij het overlijden van de erflater, moet de erfenis worden verdeeld. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene.

Bij het verdelen van de erfenis wordt als eerste naar het testament gekeken om te zien wie de erfgenamen zijn en wat ze uit de erfenis krijgen. Met een testament kan de afwikkeling van de erfenis op een specifieke wijze worden ingevuld om te voorkomen dat de wettelijke verdeling van toepassing is. Als er geen testament aanwezig is dan is het wettelijk erfrecht van toepassing.

Bij de afwezigheid van een testament krijgt de echtgenoot alle bezittingen en schulden van de erfenis. Dit wordt ook wel het langstlevende testament genoemd. De kinderen krijgen een geldverordening ten laste van de echtgenoot ter hoogte van de waarde van het erfdeel. Bij een overlijden zonder dat een echtgenoot achterblijft erven als eerste de kinderen, daarna de ouders, broers en zussen en als laatste de grootouders.

Erfrecht bijeenkomst op advocatenkantoor Simmelink
Internationaal recht. Advocates bestuderen een zaak

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een dergelijk besluit kan pas worden genomen op het moment dat de erfenis openvalt. Na het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap kan er niet op terug worden gekomen.

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen
1. Erfenis zuiver aanvaarden
2. Erfenis beneficiair aanvaarden
3. Erfenis verwerpen
Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

Na het overlijden kunnen schuldeisers drie maanden lang de erfgenamen niet vragen om hun schulden te betalen.

Het is belangrijk dat u in deze drie maanden geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Dit gebeurt als u zich gedraagt alsof u de erfenis zonder beperking aanvaardt. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overledene te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

1. Erfenis zuiver aanvaarden

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon. Als u bezittingen van de overledene opruimt heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dit geldt ook voor de betaling van openstaande rekeningen.

U heeft recht op alle bezittingen van de overledene en kan verregaande consequenties hebben. U bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. Het is dus belangrijk om voor het aanvaarden van de erfenis te weten of het totale saldo positief of negatief is.

2. Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u niet aansprakelijk als er schulden zijn. Ook niet als u vermogen heeft.
De beneficiaire aanvaarding is een meer veilige vorm in vergelijking tot de zuivere aanvaarding. Bij de beneficiaire aanvaarding deelt u mee in het positieve saldo van de erfenis, bij schulden wordt uw eigen vermogen niet aangesproken.

Beneficiair aanvaarden heet ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

3. Erfenis verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Onterven en legitieme portie bij een erfenis

Met een testament is het mogelijk om de partner, kinderen of andere erfgenamen via een testament te onterven.

In Nederland is een totale onterving niet mogelijk; er is een wettelijke beperking om in een testament vrij te bepalen hoe de erfenis verdeeld moet worden. Het betekent dat een erfgenaam aanspraak kan maken op de legitieme portie.

Wat is de legitieme portie
Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?
Wat is de legitieme portie

De legitieme portie bedraagt een kwart van het wettelijk erfdeel en kan alleen door de kinderen worden opgeëist. Het betent dat de langstlevende echtgenoot, de ouders en stief- en pleegkinderen geen recht hebben op de legitieme portie. De legitieme portie geeft alleen recht op een geldvordering; goederen kunnen niet worden opgeeist.

Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

De legitieme portie, de geldvordering, is na zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar. De periode van zes maanden wordt gebruikt om de legitimaire massa vast te stellen. De legitimaire massa wordt berekend door als eerste de financiële aspecten af te handelen. Voorbeelden hiervan zijn: de belastingaangifte, vorderingen van schuldeisers af te handelen, de kosten van de begrafenis en eventuele vrijgekomen giften. Dit is ook de reden dat een onterfd kind pas na zes maanden de legitimaire portie kan opeisen.

Iemand onterven - Erfrecht bij Simmelink Advocatuur

De hulp van een advocaat bij het verdelen van de erfenis

Bij het verdelen van de nalatenschap wijst het in de praktijk uit dat bijstand van een advocaat helderheid kan geven bij veel vraagstukken. Advocatenkantoor Simmelink Advocatuur kan u bijstaan om de verdeling onderling in goede banen te leiden. Neem contact op en we helpen u graag verder!

Menu