Alimentatie berekenen

Heeft u advies nodig over de partneralimentatie of kinderalimentatie? Wilt u een alimentatieberekening laten maken of een herberekening om te weten of het bedrag nog juist is? Bent u het niet eens met de vastgestelde alimentatie door de rechtbank? Of bent u in een procedure betrokken geraakt waarin (ook) de alimentatie een rol speelt?

Alimentatie berekenen Simmelink Advocatuur

Ik wil een alimentatieberekening laten uitvoeren

Tijdens een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie zal veelal ook alimentatie moeten worden geregeld. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de één nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht).

Berekening uitvoeren

Tijdens een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie zal veelal ook alimentatie moeten worden geregeld.

Partneralimentatie

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Na een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Alimentatie berekening uitvoeren

Tijdens een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie zal veelal ook alimentatie moeten worden geregeld. Het onderwerp alimentatie keert daarna echter regelmatig terug. Een herberekening is nodig als het inkomen van u of uw ex-partner is gewijzigd. Een andere situatie is bij een verandering van de gezinssituatie, zoals bij samengestelde gezinnen.

Met meer dan 15 jaar ervaring hebben we veel expertise in het berekenen van zowel kinder- als partneralimentatie en helpen we u graag. Dat is ook het geval als uzelf of de andere partij in het buitenland woont.

De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de één nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). Simmelink advocatuur helpt u bij het berekenen en vaststellen van de kinderalimentatie en partneralimentatie. Dit doen we helder en juist, toegesneden op uw situatie, waarbij we rekening houden met alle terzake relevante omstandigheden.

Internationaal recht. Advocates bestuderen een zaak

Partneralimentatie berekenen

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwonenden als er een samenlevingsovereenkomst is en hierin een onderhoudsverplichting is opgenomen.

1. Duur van partneralimentatie
2. Herziening duur partneralimentatie
3. Hoogte alimentatie: behoefte en draagkracht
4. Berekening van alimentatie
5. Geen verplichting van partneralimentatie bij ongehuwd samenwonenden
6. Simmelink advocatuur voor hulp bij partneralimentatie
1. Duur van partneralimentatie

Partneralimentatie is aan de orde als de één geen of minder inkomen heeft dan de ander en deze kan zich financieel niet redden. Zijn er geen kinderen en duurt het huwelijk/geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar, dan is de alimentatieduur net zolang als het huwelijk heeft geduurd. Als er kinderen zijn en/of het huwelijk/geregistreerd partnerschap langer duurt dan vijf jaar, geldt in een alimentatieverplichting van twaalf jaar.

2. Herziening duur partneralimentatie

In juni 2015 is er initiatiefwetsvoorstel ingediend voor de herziening van de partneralimentatie. Het wetsvoorstel regelt in grote lijnen dat de termijn waarbinnen partneralimentatie betaald moet worden de helft van de duur van het huwelijk bedraagt, met een maximum van vijf jaar. Op de duur hiervan zijn drie uitzonderingen. Een hiervan is de orde als de kinderen op het moment van scheiding jonger zijn dan 7 jaar. Dan geldt de alimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is. In dat geval kan de termijn van de partner alimentatie langer duren en op maximaal 12 jaar.

3. Hoogte alimentatie: behoefte en draagkracht

De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de één nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). Eén van de relevante factoren voor het bepalen van de behoefte is het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie en wat degene na het eindigen van de relatie nog van de ander nodig heeft om het maandelijks financieel te redden.

4. Berekening van alimentatie

Samen met uw (toekomstig) ex-partner kunt u afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Dit kan tijdens een scheidingsprocedure of daarna, als de financiële situatie is gewijzigd. Hierbij kan een advocaat voor u samen een berekening maken.
Lukt het u en uw ex-partner niet om er samen uit te komen, dan kunt u het aan de rechter voorleggen en deze een besluit laten nemen.

5. Geen verplichting van partneralimentatie bij ongehuwd samenwonenden

Ongehuwd samenwonenden zijn niet verplicht om aan elkaar partneralimentatie te betalen na beëindiging van de samenleving als hierover geen afspraken in een samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen of als er geen getekende samenlevingsovereenkomst is.

6. Simmelink advocatuur voor hulp bij partneralimentatie

Wilt u weten wanneer de partneralimentatie tussentijds kan worden beëindigd of wat voor u de mogelijkheden zijn bij het vragen van alimentatie zijn dan kunt u contact met Simmelink advocatuur opnemen.

Kinderalimentatie

Na een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Deze verplichting is er ook voor de vader die een kind heeft erkend tijdens of na de relatie, ongeacht of hij de biologisch vader is of niet. De verplichting tot bijdrage in de kosten van de kinderen heeft u in principe tot de kinderen 21 jaar oud zijn

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk/relatie, van hetgeen de kinderen nodig hebben en het bedrag dat u kunt betalen. Om dit enigszins eenvoudig vast te stellen, heeft de overheid tabellen ontwikkeld waaruit u in ieder geval kunt afleiden wat de kinderen kosten bij het inkomen van u en uw partner. Dit heet de Nibud tabel.

Komt u samen niet tot afspraken hoe de kosten van de kinderen te verdelen, dan kan Simmelink advocatuur voor u alleen of voor u samen een berekening opstellen. Ook kunnen wij u helpen bij een te voeren rechterlijke procedure als u geen of te weinig kinderalimentatie ontvangt voor de kinderen. Dit is ook het geval als u van mening bent dat u maandelijks te veel kinderalimentatie moet betalen en u wilt het bedrag verlagen.

Kinderalimentatie uitrekenen op rekenmachine - Simmelink Advocatuur

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkwijze? Neem gerust contact op en we helpen u graag verder.

Menu